Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Sınav Puanı ile Yatay Geçiş İlanı

 

ONLİNE BAŞVURU EKRANI

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İLANI (Ek Madde 1)

 • Yatay geçiş başvuruları, 01- 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında olması kaydıyla ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği tarihlerde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula online olarak yapılacaktır.
 • Eksik belgelerle veya belirtilen süreden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
 • Başvurular ilan edilen şartlar çerçevesinde ilgili birimlerde ön incelemeye tabi tutulur. Şartları sağlayan adayların değerlendirme ve intibak işlemleri “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” ne uygun olarak ilgili bölüm/programın intibak komisyonu tarafından yapılır. Yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve Öğrenci İşlerine   gönderilir.

 

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TAKVİMİ

02-13  Ağustos 2021 : Başvuru dönemi

16-20 Ağustos  2021 : Başvuruların değerlendirilmesi

23 Ağustos  2021       : Sonuçların ilan edilmesi

06 Eylül – 10 Eylül 2021 :Öğrencilerin kayıtları

 

 Müracaat Adresi;

Başvuru için TIKLAYINIZ

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 • Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan belgede onay aranmaz).
 • ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi.
 • ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi.
 • Dilekçe(örneği için tıklayınız).
 • Daha önce merkezi yatay geçiş yapmadığına dair belge.
 • Öğrenci Durum Belgesi[Transkript Belgesi (e-devletten alınan belgede onay aranmaz)] ve ders içerikleri (intibak işlemleri için).

Değerlendirme;

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, başvuru yapacağı eşdeğer diploma programına yerleşen son öğrencinin taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı Kanunun 28. Maddesi c) bendi ile “Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemde başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır” -Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile başka bir diploma programına geçiş için müracaat etmesi halinde geldiği üniversitede, yukarıda yer alan 6569 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında kullandığı süre öğrenim süresinde sayılacağından dolayı, kalan süresi geldiği diploma programını tamamlayabilecek süreden az kalan öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. – Aynı diploma programına bu kapsamda yatay geçişi kabul edilen bir öğrencinin, geldiği üniversitede kullandığı süre ile birlikte Üniversitemizde kullanacağı süre toplamı, 6569 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında belirlenen süredir.
 • Alınan müracaatlar; değerlendirildikten sonra en geç 23 Ağustos 2021 Cuma günü ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından, kendi internet sitelerinde ilan edilecek ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir. Sonuçların açıklanmasını izleyen bir hafta içerisinde; eğitim-öğretimlerini merkez kampüste sürdüren birimlerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında, diğer birimlerin kayıt işlemleri o birimlerin Öğrenci İşleri Bürolarında yapılacaktır. Bir haftalık süre içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Kesin Kayıt Sırasında İstenen Belgeler; (06 Eylül – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.)

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2- Yatay geçiş yapmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair onaylı belge (Kayıtlı olduğu Üniversiteden alınacak)

3-  2 Adet fotoğraf (vesikalık)

4- Daha önceleri Ek-Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge.(Bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez)

NOT: Merkezi Yerleştirme Puanı ile daha önce yatay geçiş yapan öğrenci tekrar Merkezi puan ile yatay geçiş için başvuru yapamaz.

Bu belgelerle kayıt alınacak, diğer kayıt evrakı öğrencinin geldiği üniversiteden, Üniversitemiz tarafından istenecektir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile daha önce yatay geçiş yaptığınız tespit edildiği takdirde kaydınız iptal edilecektir.

 İlan edilen süre içerisinde başvurmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

TR