MATUKSAM’ın “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” Duyurusu

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında dünyada ve ülkemizde konunun önemi vurgulanmaktadır. Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü “Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası” kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembolik rengi turuncudur. Üniversite olarak “kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak” görüyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması ile ilgili sosyal projelere her türlü destek ve katkı vermekteyiz. Kadınlar, dünyanın her yerinde fiziksel, ekonomik, psikolojik olmak üzere birçok şiddet türüne maruz kalmaktadırlar. Bu maruz kalıştan Türkiye’deki kadınlar da payına düşeni fazlasıyla almakta ve bu sorun olabildiğince can yakıcı ve tehdit edici durumdadır.  

Maalesef yapılan çalışmalar; şiddet konusunda en dezavantajlı grupların kadın ve çocuklar olduğunu, toplumdaki cinsiyete dayalı ilişkiler, hem kadın hem de çocuk düzeyinde yaşanan şiddetin içselleştirildiğini, şiddetin her düzeyde -büyük oranda- kabul edildiğini göstermektedir. Kadına şiddet, sosyal ve ekonomik eşitsizliğin bir sonucudur. Bu nedenle kadın, ikinci planda kalmamalı ve önce ailede olmak üzere toplumun her alanında etkin olmalıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele ederken kadına acıyan bir bakış açısı ile bakmak, onu pasif, edilgen bir konumdan anlamaya çalışmak yerine kadının güçlenmesine olanak tanınmalıdır. Kadının güçlenmesi için, öncelikle eğitimle kadının niteliklerini arttırmasına, kadının yasalardan haberdar olmasına, kadının üretim araçlarına ulaşabilme ve bu araçları kullanabilme yetisini kazanmasına, kadının kendi gücünün farkına varmasına, kendine olan güveninin ve en önemlisi de kendine olan saygısının artmasına, kadının bütünsel anlamda kapasitesini geliştirmesine olanak sağlanmalıdır.

TR