MAZERET SINAVI DUYURUSU!

Üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları
28.11.2020/06.12.2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Ancak çeşitli sebeplerle
ara sınavlara (vize) giremeyen öğrenciler için 04-09 Ocak 2021 tarihleri
arasında mazeret sınavları yapılacaktır. Ara sınavlara giremeyen öğrencilerin
mazeret sınavları için 23 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili bölüm başkanlıklarına
mazeretlerini belgeleyen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

TR