Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

 
Misyon
Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Ulusal ve Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren,
akademik bir kurum olma hedefi ile ülkemizin istikbali ve istikrarı için araştıran ve üreten,
dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden; bilim teknoloji ve sanat alanında üretken, eleştirel
düşünmeyi destekleyen mevcut imkânları ile gerçekleştirdiği yeniliklerle insanlığa ve doğaya
katkı sağlamak üniversitemizin öncelikli misyonudur.
 
Vizyon
Yüklendiği sorumluluğun bilincinde olan, ülkemizin beklentileri ve hedefleri
doğrultusunda, sonuç odaklı bilimsel akademik ulusal ve uluslararası alanda araştırmalarla, bilgi
ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, yerelden evrensele, evrenselden yerele
farkındalık oluşturarak geleceğe yön veren yenilikçi bir üniversite olmaktır.
 
Temel Değerler
Yenilikçilik: Malatya Turgut Özal Üniversitesi, akademisyen ve öğrencilerine yönelik Ar-Ge
ve eğitim öğretim faaliyetlerinde yenilikçiliğe önem verir.
Üretkenlik: Malatya Turgut Özal Üniversitesi, toplumun ihtiyaç duyduğu bilginin yanı sıra
teknolojik ürün ve hizmet üretiminde yüksek performans göstermek üzere iç paydaşları
motive eder.
Sorumluluk bilinci: Malatya Turgut Özal Üniversitesi, sahip olduğu kaynakları, çevreye
duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ülkenin kalkınmasına ve insanlığın
faydasına hizmet için kullanır.
Değerlere saygı: Malatya Turgut Özal Üniversitesi, toplumun manevi değerlerine,
akademinin bilimsel özgürlük ve eleştirel yaklaşımlarına, yönetim anlayışında şeffaflık,
katılımcılık ve liyakat ilkelerini gözetmeye değer verir
 
 
 

 

 

 

 

 

TR