Bilim, Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite...

MTÜ Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Kuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Yönetmeliği  Resmi Gazete’de 8 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı şu şekilde:  “Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen, kısa ve uzun vadeli, teori ve uygulamaya dayalı ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğini geliştirerek, sürdürülebilir eğitim ve gelişime katkıda bulunmak amacıyla bilinen ve yeni geliştirilecek (görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan) eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yaparak projeler geliştirmek.”

Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği:

TR