Bilim, Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite...

MTÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşu tamamlanarak yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı yönetmeliğinde şu şekilde aktarıldı, “Kadının eğitim, ekonomik, sosyal, hukuk ve sağlık alanlarında yaşadığı sorunlara ilişkin bilimsel araştırmaları yürütmek, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık oluşturmak, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için sosyal, ekonomik ve siyasal alanda stratejiler geliştirmek ve uygulamak; mevcut sorunlara çözüm önerileri geliştirmek için proje, kongre, sempozyumları organize etmek ve Üniversite ile toplum arasında iletişimi sağlamaktır.”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları ise şu şekilde belirlendi; “

– Kadın sorunlarına yönelik bilgi alışverişinde bulunmak için yurt içinde ve yurt dışında bilimsel araştırmalar, toplantı, kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay yapmak ve bu etkinliklere katılımı desteklemek.

– Toplumsal cinsiyet, kadın hakları ve kadın sorunları konusunda araştırma ve projeler yapmak.

– Kadının ekonomik sorunlarını azaltmak için istihdamı artıracak, girişimciliği özendirecek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak mesleki bilgi, yetenek ve becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

– Kadın hakları ve sorunları konusunda broşür, kitaplar yayımlamak ve bu konulara farkındalığı sağlayacak sosyokültürel etkinlikler düzenlemek.

– Lisans ve lisansüstü öğrencilere kadın sorunları konusunda özendirici ve destekleyici programlar geliştirmek.

– Kadın sorunları konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında bir iletişim ağı oluşturmak, iş birliği yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

– Kadın sorunları konusunda yapılacak araştırmalardan elde edilen yayınlar ile arşiv ve kitaplık oluşturmak.

– Doğu Anadolu Bölgesinin ve ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için kırsal kesimdeki kadınlara eğitim programları düzenlemek.

– Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iletişim ağı sağlayarak iş birliği yapmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve ortak projeler yürütmek.”A

TR