NEETPRO54 Projesi Hizmet Alım İhalesi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilen Empowerment can Begin with Skills adlı ve TRH 54 numaralı projemizin uygulanması çerçevesinde “Yurtiçi ve Yurtdışı Teknik ve Sosyal Gezi Organizasyonları” hizmet alımı ihale dosyaları ekte sunulmuştur. 

00.İhaleye davet mektubu hizmet

01.İş tanimi hizmet

03.teknik_teklif+mali_teklif

04.Değerlendirme_raporu_hizmet

05.Hizmet_alim_sözleşmesi

TR