ORCID Numarası Alımı Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla, bir çalışma başlatılmıştır.

Bu çalışma ile oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası
ile eşleştirmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

Akademik personellerin; YÖKSİS (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) üzerinden, Tezli Yüksek Lisans/ Doktora Programı öğrencilerinin, Ulusal Tez Merkezi üzerinden, Akademik Personel olup aynı zamanda öğrenci olan kişilerin ise YÖKSİS (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) üzerinden Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numaralarını 31.07.2020 tarihine kadar almaları gerekmektedir.

Tüm Öğretim Üyelerimize ve öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

İlgili zorunluluk kapsamında Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası alma ile ilgili detaylara aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Lisansüstü Öğrenciler

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp Adresinden E-devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz

Akademik Personel

ORCID_Akademik Personel

TR