Özal Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (AGROZAL) makale kabulüne başlamıştır

Üniversitemiz bünyesinde yayın hayatına başlayan “Özal Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (AGROZAL)” adlı dergimiz yayın kabul etmeye başlamıştır. Yılda iki kez (Haziran ve Aralık), Türkçe-İngilizce olarak yayınlanacak olan dergimiz açık erişime sahip, ücretsiz ve Uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Biyosistem, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak ve Bitki Besleme, Zootekni, Su Ürünleri, Peyzaj Mimarlığı, Süs Bitkileri, Veterinerlik, Gıda İşleme, Gıda Teknolojisi ve diğer gıda alanları başta olmak üzere tarım ve gıda temalı bilimsel çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Dergimize https://dergipark.org.tr/tr/pub/agrozal bağlantısından ulaşılabilmekte ve tüm süreçler çevrimiçi olarak gerçekleşmektedir.
Dergimize makalelerinizle ve hakemlik görevlerinizle destek olmanızı rica ediyoruz. Desteklerinizle en kısa zamanda TR Dizin ve uluslararası indekslere gireceğimizi ümit ediyoruz.

TR