Özel Öğrencilik ve Kayıt Dondurma Duyurusu

2023-2024 AKADEMİK YILI EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında aldığı karara (Ek-1 YÖK Yazısı) istinaden, 11 Eylül 2023 tarihinde yapılan Senato Toplantısında, Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı eğitim sürecine yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır: (Ek-2 Eğitim Süreci İle İlgili Kararı)

 

ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURULARI HAKKINDA

06 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim görecek tüm Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinden talep edenlere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Yönetmeliğinin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencisi olup başka bir üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerimizin  gidecekleri devlet  üniversitesine  başvuru yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin Üniversitemizdeki Danışman öğretim elemanını bilgilendirmesi ve ders seçiminin danışman bilgisinde yapılması uygun olacaktır. Başvuruların kabul edilmesi halinde ilgili Üniversiteler arasında gerekli yazışmaları yapılacaktır.

Başka bir üniversitede kayıtlı olup Malatya Turgut Özal Üniversitesinde özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim başlayıncaya kadar ilgili akademik birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

KAYIT DONDURMA BAŞVURULARI HAKKINDA

Üniversitemizde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, bir yıl kayıt dondurma hakkı verilmiştir.

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi ” Kayıt Dondurma” menüsü üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kayıt dondurma talepleri 1 yarıyıl yada 2 yarıyıl olacak şekilde talep edilebilir.

Ek-1 YÖK Yazısı için Tıklayınız

Ek-2 Üniversitemiz 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Süreci

TR