Paydaşı Olduğumuz 3. Uluslararası TURJAF Kongresi Açılış Oturumuyla Başladı

Üniversitemizin, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Bilim ve Teknoloji Yayımları ile birlikte 13-16 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği 3. Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi, dünyanın ve Türkiye’nin saygın üniversitelerinden katılıma sahne olan açılış oturumuyla başladı.

Türk Bilim ve Teknoloji Yayımları koordinatörlüğünde 13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan kongrenin oturumlarına Üniversitemiz ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. 108’i uluslararası, 90’ı ulusal olmak üzere 198 bildirinin sunulacağı kongrede 400’e yakın akademisyen ve araştırmacı bir araya gelecek. Sunumların çevrim içi ve yüz yüze katılımlı karma/hibrid biçimde planlandığı kongrenin başkanlık kurulunda Üniversitemizden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ile Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Durak görev alacak.

Kongre açılışında Üniversitemizi temsilen hitap ve selamlama konuşması yapan Rektörümüz Prof. Dr. Recep Bentli, kongre temalarının Üniversitemizin sürdürülebilir tarım ve teknoloji yaklaşımıyla paralel yönlerine dikkat çekerek şunları kaydetti.

“Tarım, insanlık tarihindeki en temel faaliyetlerden biridir ve dünya genelinde gıda üretiminin ana kaynağını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ekonomik kalkınma, istihdam yaratma, çevre koruma ve toplumsal denge sağlama gibi önemli roller üstlenir. Dünya nüfusu hızla artmaya devam ederken, tarım sektörü, sürdürülebilir ve verimli bir şekilde gıda üretimi için daha fazla öneme sahip olmaktadır. Türkiye özelinde ise, tarım sektörü ülkenin ekonomisinde toplam istihdamının önemli bir kısmını oluşturmakta, birçok köy ve kırsal bölge için temel gelir kaynağı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Malatya’da başta can kayıplarımız olmak üzere tarım sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Yaşanan deprem felaketi Malatya’da tarım alanlarında toprak kaymaları, sulama altyapıları, su kaynakları ve diğer fiziki sermayelere zararın yanında sosyal ve beşerî sermaye unsurlarını da önemli ölçüde olumsuz etkilemiştir. Son 3-4 yıl içerisinde tecrübe ettiğimiz pandemi koşulları ve doğal afetler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği üzerinde düşünmemize yol açmıştır. Bu noktada, tarımsal eğitim ve öğretim, tarım sektörünün geleceği için kritik bir faktör olarak önümüze çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde modern tarım uygulamaları ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kalifiye tarım uzmanlarına ihtiyaç olacağı yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda üniversitemiz Ziraat Fakültesi; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri ve Zootekni bölümlerinde öğrenim gören 662 öğrencisi ve öğretim üyeleri ile tarım sektöründe ihtiyaç duyulacak beşerî sermayenin artırılmasını hedeflemektedir.”.

Kongrenin, sürdürülebilir kalkınmanın gereği olan amaçlar için ortaklıklara yönelik katkısına da değinen Rektörümüz Prof. Dr. Bentli, “Üniversitemiz ve paydaşlarımız ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresini (TURJAF 2023), sektör paydaşları arasında bilgi paylaşımı, sorunların tartışılması, ağ oluşturma ve inovasyonları teşvik edecek bir ortam oluşturması açısından önemli buluyor ve tarım sektörünün ilerlemesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.” dedi.

Konuşmasının sonunda kongre düzenleme kuruluna teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr. Bentli, “Tüm katılımcılara selamlarımı ve saygılarımı iletirken, kongrenin tarım sektörünün ilerlemesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı

TR