“Siber Vatan Programı” Başvuruları Açıldı!

 

“Siber Vatan Programı”Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak, potansiyel yetenekleri tespit ederek, eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulanarak, siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla geliştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülerek tüm ülkeye yayılması amaçlananSiber Vatan Programı ile özel sektör ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Siber Vatan Programı kapsamında belirlenenöğrencilere Beyaz Şapkalı Hacker (CertifiedEthical Hacker, CEH) eğitimi, Linux işletim sistemi eğitimi, Zararlı Yazılım (Malware) Analizi eğitimi ve Sızma Testi (PenTest) eğitimleri ücretsiz olarak verilecektir.

Programa dahil edilen öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla, siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalara, AR-GE merkezlerine ve kurumlara teknik geziler gerçekleştirilecektir. Bu gezilerde öğrencilere siber güvenlik alanında ülkenin vizyon ve hedeflerinin aktarılması ile siber güvenlik ekosistemi tanıtılarak bilgi güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları sağlanacaktır.

Eğitimlerin sonunda sınav yapılarak başarılı öğrencilere katılım belgesi sunulacaktır. Ayrıca teknik eğitimlerde başarı gösteren öğrencilere Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye firmalarda ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkânı sağlanacaktır.

Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olmak.

Belirtilen bölümlerde 2’nci veya 3’üncü sınıf öğrencisi olmak.

Kontenjan Dağılımı

Yazılım Mühendisliği (7 Kişi)

Bilgisayar Mühendisliği (7 Kişi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1 Kişi)

Başvuru Tarihi

06-13 Ocak 2023

Eğitim tarihi daha sonra ilan edilecektir.

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

 

TR