TÜBİTAK “1002 Hızlı Destek Programı” Duyurusu


“1002 Hızlı Destek Programı”na  güncel  olmayan “Başvuru Formları” ile yapılan başvuru sayısında artış olması ve eski formlarla yapılan başvuruların  değerlendirmeye alınmayarak iade edilmesi  nedeniyle, konuya ilişkin olarak hatırlatma amacıyla tekrar duyuru yapılmasına gerek duyulmuştur.

Söz konusu  programa yapılacak başvurularda,  “http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1002/icerik-basvuru-formları”  adresinde yer alan“Güncel  Başvuru Formu”nun kullanılması hususunda  gereken hassassiyetin gösterilmesi  beklenmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.


TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

TR