Bilim, Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite...

“Temel Mali Tablolar ile Önemli Muhasebe Politikaları ve Açıklayıcı Notlar” yayımlanmıştır (30/04/2019).

TR