TÜBİTAK 1001 Destekleme Programı kapsamında “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı” açıldı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla karşıladığımız bu özel yıl vesilesiyle, Cumhuriyetimizin tarihsel, kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamayı ve gelecek vizyonuna yeni perspektifler sunmayı amaçlayan araştırma projelerini desteklemek üzere 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı” açılmıştır.

Bu çağrıda, Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki 100 yıllık geçmişini anlamaya ve geleceğe yönelik önemli sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmaya odaklanan proje önerilerinindesteklenmesi hedeflenmektedir.

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan bu çağrı kapsamında sunulan proje önerilerinin Türkiye’nin toplumsal gelişimine, geleceğine, sürdürülebilir kalkınmasına, tarihine ve kültürüne odaklanan konuları kapsaması, Cumhuriyetin 100. yılına özel katkı sunmayı amaçlaması ve geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ele alarak topluma fayda sağlayacak bilgileri ve önerileri ortaya koyması beklenmektedir.

Proje önerilerinde konunun, çok disiplinli veya disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması önem arz etmektedir.

Çağrı kapsamında önerilecek projelerin odaklanabileceği konu başlıklarına aşağıda yer verilmiştir:

 • Eğitim Sistemi ve Politikaları
 • İktisadi Gelişim ve Dönüşüm
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Perspektifinden Yapay Zeka
 • İş Dünyası ve Kurumsal Değişim
 • Siyaset ve Dış Politika
 • Göç ve Nüfus Politikaları
 • Kentleşme Politikaları ve Kentsel Yapı
 • Aile ve Toplum
 • Medya ve İletişim
 • Kültürel Dönüşüm ve Çeşitlilik
 • Dil, Tarih ve Kültürel Miras
 • Bilim ve Teknolojinin Gelişimi

 

 

Çağrı kapsamında sunulacak projeler aşağıda belirtilen çağrıya özel hususlara tabidir:

 • Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel kuruluşlardan sunulan projeler desteklenecektir.
 • Proje süresi azami 36 aydır ve destek üst limiti 1.650.000 TL’dir.
 • Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerde Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve kurum hissesi ödeneği bulunmaktadır.
 • Desteklenen projeler görev alma limitlerinin dışında tutulacaktır. Ancak, bu çağrı kapsamında en fazla bir projede yürütücü olarak görev alınabilir.
 • Bu çağrı kapsamında, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı”na ait güncel Başvuru Formunun kullanılması gerekmektedir.
 • Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü ve proforma faturalar başvuru esnasında istenmeyecek, yalnızca desteklenen projeler için sözleşme aşamasında talep edilecektir. Proje kapsamında Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirecek bir durum olması halinde bu konuya ilişkin açıklamaya (hangi verinin nereden ve nasıl toplanacağı, verilerin kamuya açık olma durumu vb.) öneride yer verilmelidir.
 • Desteklenen projeler TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar’a tabi olacaktır.

 

Çağrı Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi 29 Ekim 2023
Çevrim İçi Başvurunun Tamamlanması için Son Başvuru Tarihi 25 Aralık 2023 / 23:59
Elektronik İmzanın Tamamlanması için

Son Başvuru Tarihi

28 Aralık 2023 / 23:59

 

İrtibat Bilgileri:

Merve AYKUT ORAKÇI: merve.aykut@tubitak.gov.tr – (312) 298 12 88

Semih BİLGİÇ:  semih.bilgic@tubitak.gov.tr – (312) 298 12 83

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)

 

TR