TÜBİTAK BiodivERsA+ 2023 Yılı “Biyoçeşitlilik, İnsan Refahı ve Dönüştürücü Değişim İçin Doğa Temelli Çözümler (BiodivNBS)” Başlıklı Çağrı Açıldı

Değerli Araştırmacılar,

Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılan 2023 yılı “Biyoçeşitlilik, İnsan Refahı ve Dönüştürücü Değişim İçin Doğa Temelli Çözümler (BiodivNBS)” başlıklı çağrısının ana amacı, biyoçeşitliliğin korunumu için doğa temelli çözümlerin aranmasıdır. Doğa temelli çözümler ile sosyal, ekonomik ve çevresel faaliyetlerin etkili ve uyumlu bir şekilde ele alınması ve bu süreçte hem insanlığın refahı ve ekosistem hizmetleri hem de biyolojik çeşitlilik faydalarının gözetilmesi hedeflenmektedir.

BiodivERsA+ 2023 yılı ilgili çağrısı 11/09/2023 tarihinde uluslararası başvuruya açılmıştır.

 

Çağrının kapsayacağı temalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Oluşturulacak doğa temelli çözümler ve ortaya çıkabilecek kazanım ve kayıpların durumu
  • Biyoçeşitlilik kaybının insan temelli nedenlerini azaltan doğa temelli çözümler
  • Dönüştürücü değişimde doğa temelli çözümlerin katkısı

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı hakkında detaylı bilgiye https://www.biodiversa.eu/2023/06/05/2023-2024-joint-call/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ek olarak, çağrı açılışını takiben gerçekleştirilen webinar kaydına da aynı adresten adresinden ulaşabilirsiniz.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılması da zorunludur

 

Çağrı Takvimi:

 

Uluslararası proje önerilerinin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 10.11.2023 (3:00 PM, CET)

1.Aşama proje önerileri TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 17.11.2023 (17:30, TSİ)

1.Aşama önerilerinin TÜBİTAK ulusal başvurusu e-imza süreçleri için son tarih: 21.11.2023 (17:30 TSİ)

2.Aşama önerilerinin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 09.04.2024 (3:00 PM, CET)

Çağrı İrtibat Kişileri

 

Uluslararası Başvuru Koşulları ve BiodivERsA+ 2023 Yılı Çağrısı hakkında bilgi için:

Dr. Yeliz TÜMBİLEN ÖZER

Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu (KBAG)

e-posta: yeliz.ozer@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 02

 

TÜBİTAK-1071 programı detayları için:

Dr. Ceren UZUN

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: ceren.uzun@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 1789

TR