TÜBİTAK Çevre Söyleşileri Programı

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden davetli konuşmacıların katılımı ile TÜBİTAK Çevre Söyleşileri programı düzenlenecektir.

Çevrimiçi gerçekleşecek söyleşiye TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığından Y. Müh. Tuba BUDAK DUHBACI, Doç. Dr. Özgen ERCAN, Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT, Dr. İbrahim TAN katılacaktır.

TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı olarak söyleşide çevrenin ve denizel hayatın korunması amaçlı yapılan faaliyetler, çalışmalar ve ürünlerin anlatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Başkan Yardımcılığı bünyesinde yer alan Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu, Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu, Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri Araştırma Grubu, Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu’ndan birer araştırmacı söyleşiye katılacaktır. Çevre Haftası nedeniyle çevre kirliliğinin önlenmesi, kirliliğin kaynağında azaltılması gibi konularda farkındalığın artırılması hedeflenmiştir.

Yine yürürlükte olan “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri” (SEÖS) Tebliği kapsamında, hava kirliliğinin önlenmesi amaçlı sanayi tesisleri bacalarından çıkan kirletici parametrelerinin de sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Sanayi tesisleri bacalarından çıkan kirletici parametrelerinin ölçümünü sürekli olarak yapabilen ve özel sektör ile geliştirilen yerli bacagazı ölçüm sisteminin mevcut durumu ile hava kalitesinin korunmasına yönelik ürün geliştirme çalışmaları hakkında bilgi aktarılacaktır.

 Ayrıca, “Temiz Bir Dünya İçin Temiz Üretim Uygulamaları” konulu söyleşi ile imalat sanayinin üretim süreçlerinde açığa çıkan kirliliğin kaynağında azaltılması veya önlenmesi amacıyla yapılan sektörel çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

TARİH: 05.06.2023

SAAT: 10:00-12:00

Söyleşiyi TÜBİTAK YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

 

TR