TÜBİTAK-IRASME Ortak Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

Almanya, Brezilya, Belçika ve Lüksemburg ile özel sektör odaklı, ikili ve çok taraflı işbirliği imkânı sunulmaktadır. IRASME ağının 32. çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) dâhil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
27 Eylül 2023 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile  Almanya, Brezilya, Belçika ve Lüksemburg ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır.

Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca en fazla 2.500.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecektir. Proje süresi en fazla 36 ay olabilmektedir. Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.

Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından, ulusal kurallara ilişkin bilgilere ise ulusal süreçler dokümanından ulaşılabilmektedir.

TÜBİTAK

TR