Bilim, Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite...
Uncategorized

Category

Yönetmelikler

2043 Sayılı Akademik Teşvik Yonetmeliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2018 11834 Sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
Read More

Formlar

FR-0281 Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formu FR-0282 Akademik Teşvik İtiraz Formu FR-0283 Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Kurum Değişikliği Beyan Formu FR-0284 Akademik Teşvik Ödeneği Ön Değerlendirme Tablosu FR-0285 Birim Akademik Teşvik Başvurusu İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı FR-0286 Birim Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonu Gerekçeli Raporu
Read More
TR