Üniversitemiz 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Süreci ile ilgili Senato Kararı

Üniversitemiz Senatosu, 11.09.2023 tarihinde toplanarak 6 Şubat tarihli depremler neticesinde üniversitemize ait fiziki yapıların durumu, akademik-idari personelimiz ile öğrencilerimizin başta barınma olmak üzere karşılaşabilecekleri olası sorunlar göz önünde bulundurularak bölüm ve program başkanlarının da görüşleri doğrultusunda 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyıl’ında eğitim öğretim faaliyetlerinin aşağıdaki tabloda verilen şekliyle yürütülmesine karar vermiştir.
Bahar yarıyıl’ıyla ilgili daha sonraki tarihlerde karar alınacaktır.

TR