Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Tarafından Deprem Ön Değerlendirme Raporu Hazırlanmıştır

Üniversitemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Pazarcık ve Elbistan depremlerinin Malatya ve diğer yerleşim yerlerindeki etkilerini konu alan “6 ŞUBAT 2023 PAZARCIK (Mw 7.7) ve ELBİSTAN (Mw 7.6) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU hazırlamıştır.

Çok kısa bir süre içinde arka arkaya ve birbirine çok yakın odak noktalarında gerçekleşen iki büyük deprem, etki altına aldığı geniş coğrafya ve yol açtığı yapısal hasar, can ve mal kayıpları nedeniyle depremlerin gerçekleşme mekanizmaları ve etkilerinin mühendislik ve yer bilimi açısından değerlendirilmesini gerekli kılmıştır.

Rapor kapsamında Malatya şehir merkezinden Pazarcık’a kadar yapılan saha tetkikleri ve gözlemler, yapısal hasar tiplerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile güçlü yer hareketinin zaman tanım alanındaki çözümleri grafik ortamda sunulmuş deprem kayıtlarının frekans içerikleri ve anlamlı sürelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Rapor, bu gibi depremler sonrasında yaşanan yapısal yıkımın önlenmesine ilişkin sonuç ve değerlendirmeler kısmıyla tamamlanmıştır.

Ön değerlendirme raporunun hazırlanmasında TUBITAK-1002C projesi kapsamında derlenen ve proje çıktısı olarak raporlanan verilerden ve görsellerden de yararlanılmıştır.

Rapora ulaşmak için TIKLAYINIZ!

 

TR