ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

ÖSYM – 2021-2022 KAYIT DÖNEMİ

 KESİN KAYIT DUYURUSU

 

2021–2022 Eğitim–Öğretim Yılında Üniversitemize kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler kayıtlarını 04-08 Eylül 2021 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt işlemi ile gerçekleştirilecektir.

Elektronik kayıt yaptıramayan veya elektronik kayıt yaptırmak istemeyen aday öğrenciler 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yerleştirildikleri Fakülte ve Yüksekokullardaki Kayıt Bürolarında yüz yüze kayıt yaptırabilecektir.

Yeni Kayıt yaptıracak öğrenciler ders kayıtlarını 04-08 Ekim  2021 tarihleri arasında  yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz bu işlemlerini  https://obs.ozal.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx web adresinden yapabileceklerdir.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz öğrenci numaralarını aşağıda verilen internet adresinden alabileceklerdir.

İnternet Adresi: http://obs.ozal.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Söz konusu öğrenciler Üniversitemize kayıt yapmadan önce kayıtlı bulundukları Yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmeleri  gerekmektedir.

 

ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT)

 

a)Aday öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

b)Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrencilerin (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.

c)Elektronik kayıt yaptıracak aday öğrenciler 04-08 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

d)E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup, Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır.

e)Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.

f)Kayıt işlemini tamamladıktan sonra “Barkodlu Çıktı” belgenizi mutlaka alınız.

 

NOT: E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN AYRICA KAYIT İÇİN ÜNİVERSİTEMİZE GELMELERİNE GEREK YOKTUR.

 

YÜZYÜZE KAYIT İŞLEMLERİ :

 

a)Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b)Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

c)Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

d)Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.

e)Belirtilen tarihler  arasında  kaydını  yaptırmayan  aday  herhangi  bir  hak  iddia edemez.

f)Üniversitemizin bir programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır.

     Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemiz ilgili birimine ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

     Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

g)Kayıtlar esnasında aşağıda yer alan belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Kesin Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler

(E- Devletten kayıt yap(a)mayan öğrenciler için)

 

a)Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ile bir adet ön arka yüzü çekilmiş fotokppi. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

b)ÖSYM Yerleştirme Belgesinin internet çıktısı

c)T.C. nüfus cüzdanının ve/veya Kimlik Kartının iki yüzünün fotokopisi. (Aslının gösterilmesi koşuluyla)

d)4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

e)Milli Savunma Bakanlığı Sorgulama Sistemince askerlik şubesine yönlendirilenlerden askerlik çağına gelmiş öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge.

f)Yükseköğretim programının özelliği gereği istenilen belgeler. Kayıt yaptıracağınız birimin ÖSYM yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar bölümünde belirtilen belgeler.

 

Not: Normal Öğretim (Birinci Öğretim) Programlarına kesin kayıt yaptıranların öğrenim katkı payları Devlet tarafından karşılanacaktır. Kendilerinde herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.

Ancak daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun farklı program düzeyinde kaydı bulunan öğrenciler yerleştirildikleri programın katkı payına tabii olacaklardır.

 

Kayıtlar; yerleştirildiğiniz Fakülte/Meslek Yüksekokulunun bulunduğu merkezlerde yapılacaktır. Kayıt adresleri aşağıda belirtilmiştir.

 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT ADRESLERİ

 

(04-08 Eylül 2021 Tarihileri arasında E-Devlet kapısından kayıt yapan adayların  kayıt için ayrıca gelmelerine gerek yoktur. (Daha sonraki süreçte e devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerden başka herhangi bir evrak istenmeyecektir.)

 

Fakülte/ Yüksekokul Kayıt Tarihleri Adres
ZİRAAT FAKÜLTESI 06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI

 

06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ 06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SOSYAL VE BEŞERI BILIMLER FAKÜLTESI

 

06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
TIP FAKÜLTESİ 06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SIVIL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

 

06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU 06-10 Eylül 2021 Doğu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:42/1 Akçadağ/MALATYA
ARAPGIR MESLEK YÜKSEKOKULU 06-10 Eylül 2021 Kayakesen, Keban Arapgir Yolu, 44800 Arapgir/Malatya
BATTALGAZI MESLEK YÜKSEKOKULU 06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
DARENDE BEKIR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU 06-10 Eylül 2021 Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Hacı Derviş Mah. Nazım Turgut Cad. No:4 Darende/MALATYA
DOĞANŞEHIR VAHAP KÜÇÜK MESLEK YÜKSEKOKULU 06-10 Eylül 2021 Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu Karşıyaka Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi Kapı:91/1 Doğanşehir/MALATYA
HEKIMHAN MEHMET EMIN SUNGUR MESLEK YÜKSEKOKULU 06-10 Eylül 2021 Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu, Hekimhan / MALATYA
KALE TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI MYO. 06-10 Eylül 2021 Düztarla Mahallesi Sahil Yolu Caddesi, Kale/MALATYA
YEŞILYURT MESLEK YÜKSEKOKULU 06-10 Eylül 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
TR