YURT KAYDINDA İSTENEN BELGELER

YURT KAYDINDA İSTENEN BELGELER

  1. Depozito belgesi,
  2. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi,
  3. Sabıka kaydı,
  4. Nüfus kayıt örneği,
  5. Öğrenci kimlik fotokopisi,
  6. İkametgâh ilmühaberi,
  7. Sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu,
  8. İki adet vesikalık fotoğraf,
  9. Öğrencinin sabıka kaydının bulunmadığına dair Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi,
  10. Yabancı Uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı kimlik numarası ile birlikte diğer evraklar istenir.

Not: Yurt ücretleri (Depozito dahil) T.C. Halk Bankası Malatya Turgut Özal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (TR 20 0001 2001 3700 0005 1000 36) numaralı hesabına açıklama kısmına adı-soyadı ve hangi ay için ödeme yaptığı belirtilerek yatırılması gerekmektedir.

TR